Accept af det der er! [Kan være svært, men meget givende at gøre]

Accept kan bane vejen!

Det er som om, accept kan virke på flere planer/måder:

1) At acceptere at noget ikke længere fungerer for en, kan bane vejen til noget nyt og spændende.

2) At acceptere noget som det er LIGE NU, kan være fundamentet til at tage en pause fra ræset om, at vi hele tiden skal nå et eller andet mål, vi har sat os.
Lade pausen bane vejen til at vi måske ender med at være tilfreds med tingene som de er, eller give os selv roen til at finde den optimale vej til at få det, vi drømmer om.

Mit overordnede spørgsmål til dig:
Kan du acceptere dit liv, som det er LIGE NU?

Jeg mener, det er jo, som det er LIGE NU. Blandt andet på grund af de valg du har truffet gennem livet, og de omstændigheder der er sket som følge af dine valg.

Du vil måske indvende, at du  for eksempel ikke har valgt at din partner er gået fra dig. Helt rigtig! Men du valgte i sin tid at være sammen med din partner. Det valg gjorde, at det kunne blive en hændelse, at din partner forlod dig. Ikke at det var udgangspunktet, da I indledte jeres forhold. Men en mulig hændelse på baggrund af dit valg om at være sammen med en partner.

Der hvor jeg vil hen, er at jeg har erfaret, at når jeg accepterer mit liv, som det er i hvert NU, fordi jeg har valgt, som jeg har gjort, så er det som om, accepten baner vejen for, at jeg får frigivet en masse energi. Energi til at gøre de ting, der får mig til at have det godt.   (Igen) Energi til at sortere det fra, som ikke længere støtter og løfter mig.

Jeg har også erfaret, at det bliver meget federe, sjovere og rarerer at være mig, når jeg accepterer mit liv som det er. For det er jo det der er. LIGE NU! Uanset om jeg brokker mig, bliver vred eller om jeg accepterer det! (Ikke at jeg helt er hold op med at brokke mig eller blive vred. Det varer bare kortere tid og er sjældnerer)

 

Accept er ikke det samme som OK!

Engang havde jeg det sådan, at hvis jeg accepterede mit liv og tingene i mit liv, var det det samme, som jeg frasagde mig retten til at gøre noget ved det.

Jeg kunne da IKKE ACCEPETERE NOGET, JEG VAR UTILFREDS MED!

Jeg troede, at accepterede jeg situationen/tingene, jeg var utilfreds med, var det det samme som at sige, at de var ok.

Jeg er blevet klogere. Kan nu se at ved at acceptere tingene og mit liv, som det er LIGE NU, får jeg en større frihed til at gøre noget ved det, jeg ønsker ændret i mit liv.

Jeg flyder med energien fremfor mod energien, som jeg gjorde førhen. Da jeg ikke hverken kunne eller ville acceptere tingenes tilstand som de var. SELV OM DET JO RENT FAKTISK VAR SÅDAN DE VAR!

 

Accept af det der er!

 

En øvelse i accept af det der er LIGE NU!

Du behøver ikke lave hele øvelsen på en gang, for at den har en effekt. Du kan nøjes med at arbejde med de områder, du ønsker at give accept lige her og nu. Mærk selv efter hvad der er bedst for dig. Hele øvelsen eller dele af den!

Sæt dig godt til rette et sted hvor du kan sidde uforstyrret i den tid, du har lyst at bruge på øvelsen.

Tag en dyb vejrtrækning og ånd eventuelt stress, spændinger og uro ud.
Træk fred og ro ind på indåndingen.

Mærk underlaget du sidder på og hele din krop fra tæerne til toppen af dit hoved.
Kan du acceptere din krop, som den er LIGE NU OG HER, hvor du sidder lige nu?
Mærk hvad der sker i dig, når du går ind i en følelse og tanke af at acceptere din krop, som den er lige NU OG HER. For det er jo sådan den er! ( uanset om du er tilfreds med den eller ej)
Sid stille et par minutter og mærk hvad der sker i dig, når du accepterer HEY min krop er som den er LIGE NU!

Kan du acceptere din relation til din partner?
Mærk også her hvad som sker i dig, når du går ind i følelsen og rummet af accept af din relation til din partner. Sid i følelsen et par minutter.

Og hvis du ikke har en partner lige nu, kan du så acceptere, at det er sådan, det er lige NU, at du ikke har en partner?
(Uanset om det er noget du selv bevidst har valgt eller ej)
Gå ind i følelsen og rummet af accept af at du lige nu ikke har en partner. Bliv der et par minutter.

Kan du acceptere dit liv som der er LIGE NU?
Gå ind i følelsen og rummet af accept af at dit liv rent faktisk er, som det er LIGE NU!
Bliv siddende i følelserne og rummet af accept af din livssituation lige NU, så længe du har brug for det. 

Du kan lave øvelsen på samtlige dine relationer (børn, forældre, søskende, øvrige familie, svigerfamilie, venner, bekendte, kollegaer, kammerater fra fritidsinteresser og så videre)

Du kan lave øvelsen på alle de situationer, du har brug for ( familie, arbejde, bolig, studie, økonomi og så videre)

Rigtig god fornøjelse med at acceptere dit liv som DET ER LIGE NU.

Ønsker dig en rigtig dejlig Pinse.

At lytte til dig selv og det der er rigtig for dig, er det mest kærlige du kan gøre for dig selv

I Lys og Kærlighed 
Annette