Handelsbetingelser

Alle sessions og workshops udgår fra Universelhealing, CVR.nr. 27 63 26 02,                           C/O  Annette Harplod Køster, Ellekrattet 7, Trørød, 2950 Vedbæk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til annette@universelhealing.dk

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inklusiv moms.

Betaling kan ske med betalingskort, via Paypal hvor dette er oplyst eller med bankoverførsel til Reg.nr. 8117 konto 0001470838 i Nykredit Bank efter aftale.

 

Betalingsbetingelser og fortrydelsesret vedrørende personlige sessions

Køber du personlige sessions, er købet bindende. Bliver du forhindret, kan du uden beregning ændre din tid 1 gang senest samme morgen kl. 08.30, den dag du har en aftalt tid. Ved yderligere ændringer af din aftalte tid, skal det ske senest 48 timer før din aftalte session og mod et administrationsgebyr på 150,00 DKK.

Længere varende personlige forløb kan betales i rater efter aftale og mod et mindre gebyr.

Foregår sessionen ikke som fysisk møde, er du selv ansvarlig for at have en velfungerende telefonforbindelse eller Skype-forbindelse. Har vi aftalt sessionen over Skype, og forbindelsen er for dårlig, skifter vi til telefonisk forbindelse.

Efter endt session gives der ikke penge retur.

 

Betingelser og fortrydelsesret vedrørende workshops og anden undervisning

Workshops, kurser, foredrag og mentorforløb afvikles på de angivne tidspunkter på Universelhealing.dk. I tilfælde af ændringer får du besked senest 24 timer inden starttidspunktet. Bliver det du har tilmeldt dig og betalt for aflyst, får du det fulde indbetalte beløb retur.

Tilmeldingen er bindende. Hvis du afbestiller din deltagelse inden 10 dage før arrangementets start, bliver du faktureret et administrationsgebyr på 10 % af kursusprisen plus moms. Ved afbud mindre end 10 dage før arrangementets  starttidspunktet får du ingen refusion, men har følgende valgmuligheder: Du kan sende en anden person i stedet for dig selv, eller du kan veksle dit indbetalte beløb til nogle af Universelhealings andre ydelser.

 

Betingelser og fortrydelsesret vedrørende produkter

Alle online-produkter leveres digetalt via e-mail. Levering af online-produkter sker oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå længere tid.

Ved eventuelle problemer med leveringen af online-produkter send en mail til
annette@universelhealing.dk

Digitale produkter til download betragtes som forbrugt allerede ved download eller login. Derfor bortfalder fortrydelsesret ved første download/login.

Der gives ikke penge retur for online-produkter.

 

Rettigheder

Universelhealing og Annette Harplod Køster har alle rettigheder til det materiale, der leveres i de personlige sessions, stilles til rådighed under kurser, workshops, foredrag og mentorforløb.

Leveres der materiale fra andre leverandører: for eksempel krystaller, er det ophavsmanden til disse produkter, der har alle rettighederne hertil. Annette Køster står inde for at have modtaget certificering og tilladelse til  at videregive og undervise i disse materialer.

Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det de er købt til. Behandl derfor materialet fortroligt og lad venligst være med at udlevere, kopiere eller videregive det til 3. part.

 

Klageadgang

Ved forespørgsler på evt. mangler eller mulige misforståelser bedes du venligst altid som den første mulighed kontakte Annette Harplod Køster på mail annette@universelhealing.dk  eller telefon  26 27 34 91.

Yderligere oplysning om klagemuligheder:

For danske købere:
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

For købere i et andet EU-land:
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen kan indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive e-mail adresse annette@universelhealing.dk